Asertywność w biznesie

Adresaci:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienia samoświadomości w zakresie własnych mocnych stron oraz obszarów do rozwoju z zakresu efektywności i asertywności. Poznanie technik asertywnej, dyplomatycznej odmowy i prezentowania własnych poglądów. Nabycie umiejętności radzenia sobie z atakami personalnymi ze strony otoczenia, zasad asertywnego radzenia sobie z manipulacją ze strony otoczenia. Poznanie korzyści posiadania postawy asertywnej w kontakcie z innymi.

Korzyści dla uczestników:

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Adresaci:

Cel szkolenia:

W naszym życiu właściwie nie ma momentu, w którym się nie komunikujemy. Umiejętność formułowania trafnych komunikatów zwiększa skuteczność naszych działań prywatnych jak i zawodowych. Od jakości i skuteczności komunikacji zależy powodzenie wielu ważnych spraw, decyzji czy wydarzeń. W obszarze biznesowym jest to na przykład klarowny przepływ informacji pomiędzy działami, decyzja o podjęciu współpracy z klientem, sposób i tempo realizacji zlecenia, inwestycji. Brak komunikacji niemal zawsze wpływa na funkcjonowanie firmy – a w efekcie na jej wyniki finansowe.

Komunikaty, które dają większe możliwości

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy oraz umiejętności z zakresu skutecznego komunikowania się. W trakcie warsztatu uczestnicy nauczą się skutecznie formułować komunikaty, które będą klarowne i zrozumiałe dla drugiej strony.

Korzyści dla uczestników:

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

Efektywność i zarządzanie sobą w czasie

Opis szkolenia i cel:

Poznanie metod zarządzania sobą w czasie w celu poprawienia efektywności zawodowej i osobistej.

Korzyści dla uczestników:

Co uczestnik będzie wiedział, (czyli czego dowie się w trakcie trwania szkolenia)?

Forma zajęć:

Trening ma charakter zajęć interaktywnych - ćwiczenia będą wykonywane indywidualnie, w parach i mniejszych grupach zadaniowych. Struktura dokonywania pożądanych zmian odbywa się na trzech fundamentalnych poziomach: wiedzy, umiejętności, wartości i postaw.

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

Komunikacja i asertywność w relacjach

Opis szkolenia i cel:

Integracja zespołu w celu poprawy komunikacji i współpracy, dzięki której osiąganie celów staje się łatwiejsze i pewniejsze - wypracowanie zasad efektywnej komunikacji i współpracy. Uświadomienie własnych niedostatków komunikacyjnych, ich wyeliminowanie i rozwój umiejętności komunikacyjnych . Trening komunikatów asertywnych.


Korzyści dla uczestników:

Co uczestnik będzie wiedział, (czyli czego dowie się w trakcie trwania szkolenia)?

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

Neurofitness z elementami treningu pamięciowego

Adresaci:

Szkolenie adresowane do osób chcących wzmocnić swoją pamięć i koncentrację:

„Mam to na końcu języka”, „Mam dobrą, ale krótką pamięć”, „Tracę pamięć” – to tylko niektóre stwierdzenia, które pojawiają się, kiedy nie możemy sobie czegoś przypomnieć. Dzięki wytrenowanej pamięci z łatwością możemy zapamiętać imiona, nazwiska i twarze nowo poznanych osób, szybko i łatwo opanować wiedzę z dowolnej dziedziny. Kiedy poznamy nowoczesne metody, otrzymamy skuteczne narzędzia, dzięki którym przestaniemy narzekać na złą pamięć, a zapamiętywanie stanie się dla ekscytującą przygodą intelektualną.

Na warsztatach uczestnicy:

Uczestnicy szkolenia:

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

Personal branding – budowanie marki osobistej

Adresaci:

Cel szkolenia:

Poznanie zasad budowania wizerunku zgodnego z własną marką, budowania wizerunku osoby kompetentnej i profesjonalisty w swojej branży. Nabycie umiejętności komunikacji własnej marki w organizacji. Zwiększanie poczucia pewności siebie i umiejętności dyplomatycznej asertywności. Poznanie elementarnych zasadach dress-codu i savoir-vire.

Korzyści dla uczestników:

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

Profesjonalny sekretariat

Adresaci:

Cel szkolenia:

Poznanie znaczenia roli asystentki i sekretarki dla sprawnej organizacji firmy oraz znaczenia stosowania etykiety biznesu na stanowisku asystentki i sekretarki. Poznanie zasad budowania wizerunku profesjonalistki na stanowisku asystentki i sekretarki. Zasad budowania współpracy z klientem zewnętrznym oraz z klientem wewnętrznym. Zdobycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach na stanowisku asystentki i sekretarki.

Uczestnicy szkolenia:

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

Radzenie sobie ze stresem i asertywna komunikacja

Adresaci:

Szkolenie adresowane do osób chcących poznać techniki antystresowe i asertywnie komunikować się z innymi.

Cele szczegółowe szkolenia:

Korzyści dla pracodawcy:

Integracja zespołu w celu poprawy komunikacji i współpracy, dzięki której osiąganie celów staje się łatwiejsze i pewniejsze oraz wzmocnienie pozytywnego wizerunku instytucji.

Korzyści dla uczestników:

Forma zajęć:

Trening ma charakter zajęć interaktywnych - ćwiczenia będą wykonywane indywidualnie, w parach i mniejszych grupach zadaniowych. Struktura dokonywania pożądanych zmian odbywa się na trzech fundamentalnych poziomach: wiedzy, umiejętności, wartości i postaw. Forma zajęć warsztatowo - wykładowa z wykorzystaniem m.in. następujących metod szkoleniowych: dyskusje moderowane, praca w podgrupach, praca indywidualna, mini wykłady, pogadanka, mapy myśli, demonstracja, metafora, kwestionariusz osobowy, ćwiczenia i omówienia ćwiczeń.

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

Savoir – vivre i etykieta – świadome budowanie wizerunku profesjonalisty

Adresaci:

Cel szkolenia:

Nabycie wiedzy na temat kultury osobistej, manierach obowiązujących w świecie biznesu i nie tylko. Sposobach niwelowania faux pas. Poznanie i przećwiczenie zasad biznesowej elegancji i biznesowej etykiety.

Korzyści dla uczestników:

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

Work - life & balance

Adresaci:

Szkolenie adresowane do osób chcących uzyskać równowagę między życiem zawodowym a osobistym, wzmocnić pewność siebie i dotrzeć do zasobów swojego potencjału.

Cel szkolenia:

Podniesienie świadomości uczestników dotyczącej równoważenia rozwoju zawodowego i osobistego oraz wyposażenie w praktyczne techniki podnoszące efektywność zawodową i osobistą. Wzmacnianie pewności siebie, budowanie poczucia własnej wartości, docieranie do swoich kompetencji, zasobów i talentów. Odnalezienie harmonii pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, nabycie umiejętności relaksacji w stresujących warunkach oraz odnalezienia inspiracji do rozwoju i odszukania w sobie pozytywnych emocji.

Korzyści dla uczestników:

Uczestnicy uświadomią sobie, jak ważne jest równoważenie życia osobistego i zawodowego, poznają techniki dzięki którym wzmocnią swój potencjał i podniosą efektywność. Wzmocnią swoje umiejętności dotyczące radzenia sobie ze stresem oraz poznają techniki zarządzania emocjami. Uczestnicy wzmocnią swoją pewność siebie, poznają techniki umożliwiające budowanie poczucia własnej wartości, nauczą się docierać i wykorzystywać swoje wewnętrzne zasoby. Poznają wiele technik mentalnych, zwiększą swój potencjał, wyznaczą cele, wytyczą drogę do realizacji swojej mapy marzeń.

Trening ma charakter zajęć interaktywnych - ćwiczenia będą wykonywane indywidualnie, w parach i mniejszych grupach zadaniowych. Struktura dokonywania pożądanych zmian odbywa się na trzech fundamentalnych poziomach: wiedzy, umiejętności, wartości i postaw.

Forma zajęć:

warsztatowo - wykładowa z wykorzystaniem m.in. następujących metod szkoleniowych: dyskusje moderowane, praca w podgrupach, praca indywidualna, mini wykłady, pogadanka, mapy myśli, demonstracja, metafora, kwestionariusz osobowy, ćwiczenia i omówienia ćwiczeń.

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

Zarządzanie stresem i czasem - kluczem do efektywności

Cel szkolenia:

Poznanie metod zarządzania sobą w w stresie i czasie w celu poprawienia efektywności zawodowej i osobistej. Szkolenie adresowane do osób chcących uzyskać równowagę między życiem zawodowym a osobistym, wzmocnić pewność siebie i dotrzeć do zasobów swojego potencjału.

Korzyści dla organizacji:

Forma zajęć:

Trening ma charakter zajęć interaktywnych - ćwiczenia będą wykonywane indywidualnie, w parach i mniejszych grupach zadaniowych. Struktura dokonywania pożądanych zmian odbywa się na trzech fundamentalnych poziomach: wiedzy, umiejętności, wartości i postaw.

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

Zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Cel szkolenia:

Poznanie metod diagnozowania i skutecznego radzenia sobie ze stresem w sytuacji zmiany. Podniesienie świadomości dotyczącej funkcji stresu, przyczyn, objawów oraz obniżania poziomu zbyt dużego stresu. Uczestnicy zostaną wyposażeni w praktyczne techniki podnoszące umiejętność zarządzania stresem i podnoszenia efektywności zawodowej.

Korzyści dla organizacji:

Uczestnicy wzmocnią swoje umiejętności dotyczące radzenia sobie ze stresem w sytuacji zmiany oraz poznają nowe techniki zarządzania emocjami. Wprowadzenie często małych zmian w tak ważnym aspekcie życia zawodowego jakim jest zarządzanie stresem wpływa na podniesienie wydajności pracy na poziomie fizycznym, intelektualnym i emocjonalnym. Zmniejsza absencję spowodowaną chorobami wywołanymi stresem (przeziębienia, chroniczne zmęczenie, nerwice, depresja, zawał serca, udar mózgu, nowotwory itp.), zwiększa dostęp do potencjału i kompetencji pracownika, wzmacnia procesy intelektualne (kreatywność i pamięć) oraz znacząco wpływa na motywację do rozwoju i zaangażowania w rozwój własny oraz firmy.

Korzyści dla pracownika:

Uczestnicy dowiedzą się, jakie czynniki znacząco wpływają na stres, dokonają autoanalizę. Uświadomią sobie, jak reagują w stresie w komunikacji z innymi pracownikami z poziomu fizjologicznego i psychologicznego oraz przekonają się, jak sposób myślenia może blokować budowanie relacji. Nauczą się kilku technik, dzięki którym będą mogli lepiej zarządzać swoimi emocjami i kontrolować stres, efektywniej się komunikować z innymi pracownikami, przejawiać postawę asertywną co stworzy lepszą atmosferę do pracy, zwiększy kreatywność, wydajność i zaoszczędzi czas. Poznanie narzędzi pozwalających kontrolować stres znacząco przyczynia się do lepszej i efektywniejszej pracy szczególnie w sytuacji zmiany w firmie.

Korzyści dla uczestnika szkolenia:

Uczestnicy dowiedzą się, jak stres wpływa na reakcje w życiu zawodowym i osobistym. Uświadomią sobie jak styl życia: dieta, sen, odpoczynek i aktywność fizyczna ma wpływ na system nerwowy i reagowanie na sytuacje trudne. Przekonają się, jaki wpływ na sytuacje stresogenne ma sposób myślenia, dowiedzą się dlaczego uruchamiają negatywne emocje w pracy i życiu osobistym oraz jak sobie radzić z tymi zagrożeniami. Uświadomią sobie negatywny wpływ stresu na zdrowie (kłopoty ze snem, chroniczne zmęczenie, depresja, syndrom wypalenia, bezpłodność, zawał serca, udar mózgu, nowotwory, cukrzyca, łuszczyca, alergie, choroby przewodu pokarmowego - wrzody żołądka, nadkwasota, zgaga, wzdęcia) oraz funkcjonowanie intelektualno – emocjonalne (frustracja, problemy z zapamiętywaniem i koncentracją, brak kreatywności, spadek motywacji i zaangażowania, krytyczne nastawienie do pracy). Nauczą się kilku technik znacząco poprawiających jakość życia na co dzień.

Forma zajęć:

Wykładowo - warsztatowa z wykorzystaniem m.in. następujących metod szkoleniowych: dyskusje moderowane, praca w podgrupach, praca indywidualna, mini wykłady, pogadanka, mapy myśli, demonstracja, metafora, kwestionariusz osobowy, ćwiczenia i omówienia ćwiczeń.

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz