Motoryzacja

Lp. Temat Miejsce Data Ilość dni Cena netto* Program szkolenia** Zapisz się
1 Historia marki, cykl szkoleń PDF
2 Przewozy drogowe: Konwencja CMR, Prawo przewozowe, prawa i obowiązki stron, ubezpieczenia, reklamacje 1 680 PDF
3 Przewozy kontenerowe i drobnicowe - spedycja i transport morski 1 680 PDF
4 Przywóz towarów do UE transportem morskim 2 1380 PDF
5 Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego: Konwencja CMR, Prawo przewozowe dla spedytorów i logistyków 1 680 PDF
6 Warunki handlowe INCOTERMS® 2020 online 15.07
31.08
1 690 PDF
7 Wywóz towarów z UE transportem drogowym 2 1450 PDF
8 Zapobieganie nieuprawnionemu wywozowi pojazdów zabytkowych 1 690 PDF

* - Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT(23%)

** - Ramowy program może ulec zmianie. Wszelkie decyzje odnośnie zmian podejmuje trener.