Dokumentacja oraz procedury w obrocie towarowym z zagranicą i zmiany związane z BREXI

Adresaci:

To wyjątkowe szkolenie dedykowane jest dla wszystkich uczestników zawierających/obsługujących transakcje w obrocie towarowym, a w szczególności zawierających/obsługujących transakcje w obrocie towarowym i dziś handlujących z Wielką Brytanią. Polecane w szczególności dla działów:

Cel szkolenia:

Szkolenie dotyczy podstawowych uwarunkowań obrotu towarowego z zagranicą i jest wzbogacone o zagadnienia związane z obrotu towarowego Unii Europejskiej z Wielką Brytanią po Brexicie. Poznasz najczęściej pojawiające się błędy w dokumentowaniu transakcji obrotu towarowego. Zapoznasz się z dokumentowaniem transakcji obrotu towarowego UE-GB. Dowiesz się jakie formalności trzeba wypełnić jeszcze przed opuszczeniem GB Unii Europejskiej! Dodatkowo uzyskasz wiedzę na temat ryzyka i zagrożeń, jakie towarzyszą pracy podmiotów produkcyjnych, agencji celnych, firm spedycyjnych, przewoźników oraz konsumentów. Szkolenie będzie skupiało się na praktycznych problemach oraz przedstawieniu najlepszych metod ich rozwiązania.

Korzyści dla uczestników:

Jeśli chcesz

To szkolenie jest dla Ciebie !

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

Dokumentacja w obrocie towarowym

Adresaci:

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich uczestników zawierających/obsługujących transakcje w obrocie towarowym. Polecane w szczególności dla działów:

Opis szkolenia i cel:

Poznanie najczęściej pojawiających się błędów w dokumentowaniu transakcji obrotu towarowego. Uczestnik szkolenia uzyska wiedzę na temat ryzyka i zagrożeń jakie towarzyszą pracy podmiotów produkcyjnych, agencji celnych, firm spedycyjnych, przewoźników oraz konsumentów. Szkolenie będzie skupiało się na praktycznych problemach oraz przedstawieniu najlepszych metod ich rozwiązania.

Korzyści dla uczestników:

Jeśli chcesz

To szkolenie jest dla Ciebie !

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

Export/Import - jak prawidłowo przewozić towary przez granicę UE, teoria i praktyka od podstaw

Adresaci:

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich uczestników zawierających/obsługujących transakcje w obrocie towarowym. Polecane w szczególności dla działów:

Cel szkolenia:

Uczestnik szkolenia uzyska wiedzę na temat ryzyka, odpowiedzialności, kosztów, możliwości i zagrożeń jakie towarzyszą pracy podmiotów produkcyjnych, agencji celnych, firm spedycyjnych, przewoźników oraz konsumentów. Szkolenie poświęcone będzie przedstawieniu możliwości stosowania optymalnych procedur celnych, najczęściej popełnianym błędom oraz wskazaniem ich rozwiązywania/unikania.

Korzyści dla uczestników:

Jeśli chcesz

To szkolenie jest dla Ciebie !

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

Incoterms 2010, a wartość celna

Adresaci:

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich uczestników zawierających/obsługujących transakcje w obrocie towarowym. Polecane w szczególności dla działów:

Opis szkolenia i cel:

Poznanie wpływu reguł INCOTERMS 2010 na wartość celną towaru. Stosowanie reguł Incoterms® 2010 jest fakultatywne, pomimo to reguły stanowią najbardziej popularną formułę rozliczeń pomiędzy sprzedawcą i kupującym, wykorzystywaną w międzynarodowych umowach handlowych. Reguły incoterms ułatwiają i przyspieszają zawieranie umów oraz dają większą gwarancję prawidłowości obrotu handlowego. W znaczący też sposób redukują nieporozumienia wynikające z braku precyzyjnej znajomości praktyk handlowych oraz określają odpowiedzialność każdej ze stron w sposób prosty, bezpieczny i zrozumiały. Uczestnik szkolenia będzie wiedział jakie jest ryzyko, odpowiedzialność i konsekwencje stosowania poszczególnych reguł incoterms.

Korzyści dla uczestników:

Jeśli chcesz

To szkolenie jest dla Ciebie !

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

Intrastat – jak przygotowywać zgłoszenie

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie za kwestie celne, do pracowników działów exportu, importu i logistyki a przede wszystkim działów księgowości, sprzedaży, agentów celnych i doradców podatkowych.

Opis szkolenia:

System INTRASTAT w Polsce funkcjonuje od 1 maja 2004 roku, gdy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Dobra znajomość przepisów celnych i podatkowych oraz umiejętność prawidłowej ich interpretacji jest niezbędna do prawidłowego stosowania zasad obrotu towarowego z zagranicą zarówno w obrocie towarowym dokonywanym z krajami trzecimi jak i krajami Unii Europejskiej. Zapraszamy do udziału w szkoleniu, podczas  którego na wielu przykładach „z życia” zostaną szczegółowo omówione kwestie przepływów towarowych oraz dowiedzą się Państwo o najnowszych a także planowanych zmianach w systemie Intrastat. 

Szkolenie jest podzielone na trzy panele:

Korzyści dla uczestników:

Wskazanie konkretnych rozwiązań przy sporządzaniu deklaracji Intrastat w wybranych kierunkach obrotu.

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

INTRASTAT - jak przygotować deklaracje, teoria i praktyka na komputerach

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie za kwestie celne, do pracowników działów exportu, importu i logistyki a przede wszystkim działów księgowości, sprzedaży, agentów celnych i doradców podatkowych.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest wskazanie tych wyjątków towarowych, które nie są zgłaszane do systemu Intrastat, a których zgłaszanie jest obowiązkowe z punktu widzenia aktów prawnych.

Opis szkolenia:

System INTRASTAT w Polsce funkcjonuje od 1 maja 2004 roku, gdy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Dobra znajomość przepisów celnych i podatkowych oraz umiejętność prawidłowej ich interpretacji jest niezbędna do prawidłowego stosowania zasad obrotu towarowego z zagranicą zarówno w obrocie towarowym dokonywanym z krajami trzecimi jak i krajami Unii Europejskiej. Zapraszamy do udziału w szkoleniu, podczas którego na wielu przykładach „z życia” zostaną szczegółowo omówione kwestie przepływów towarowych oraz dowiedzą się Państwo o najnowszych a także planowanych zmianach w systemie Intrastat.

Szkolenie jest podzielone na trzy panele:

Korzyści dla uczestników:

Wskazanie konkretnych rozwiązań przy sporządzaniu deklaracji Intrastat w wybranych kierunkach obrotu.

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

Prawo celne od podstaw

Adresaci:

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich uczestników zawierających/obsługujących transakcje w obrocie towarowym. Polecane w szczególności dla działów:

Opis szkolenia i cel:

Uczestnik szkolenia uzyska wiedzę na temat ryzyka, odpowiedzialności, kosztów, możliwości i zagrożeń jakie towarzyszą pracy podmiotów produkcyjnych, agencji celnych, firm spedycyjnych, przewoźników oraz konsumentów. Szkolenie poświęcone będzie przedstawieniu możliwości stosowania optymalnych procedur celnych, najczęściej popełnianym błędom oraz wskazaniem ich rozwiązywania/unikania.

Korzyści dla uczestników:

Jeśli chcesz

To szkolenie jest dla Ciebie!

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

Obrót wyrobami akcyzowymi - dziś i po zmianie w przepisach

Adresaci:

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich uczestników zawierających/obsługujących transakcje obrotu wyrobami akcyzowymi.

Opis szkolenia i cel:

Poznanie obowiązków, możliwości i ryzyka związanego z obrotem wyrobami akcyzowymi. Na szkoleniu obliczana będzie stawka akcyzy, trener zwróci uwagę na najczęściej popełniane błędy oraz omówi najistotniejsze zmiany w podatku akcyzowym. Ze względu na charakterystykę podatku akcyzowego, uczestnicy przed przystąpieniem do szkolenia, poproszeni będą o wskazanie jakiego rodzaju wyrobami obracają.

Trener omówi nadchodzące zmiany w obrocie wyrobami akcyzowymi, a w tym:

Korzyści dla uczestników:

Jeśli chcesz

To szkolenie jest dla Ciebie!

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

Długoterminowa deklaracja dostawcy, EUR1, deklaracja na fakturze czyli POCHODZENIE TOWARÓW w praktyce

Adresaci:

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich uczestników zawierających/obsługujących transakcje w obrocie towarowym. Polecane w szczególności dla działów:

Opis szkolenia i cel:

Pochodzenie towaru to jeden z głównych elementów kalkulacyjnych zgłoszenia celnego. Celem szkolenia jest poznanie aktualnie obowiązujących przepisów prawa, związanych z prawidłowym ustalaniem pochodzenia towaru w handlu międzynarodowym. Uczestnicy szkolenia poznają reguły ustalania pochodzenia towarów, konsekwencje błędnej klasyfikacji oraz najczęściej popełniane błędy.

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

Przewozy drogowe: Konwencja CMR, Prawo przewozowe, prawa i obowiązki stron, ubezpieczenia, reklamacje

Adresaci:

Osoby odpowiedzialne w firmach za wysyłki i odbiór towarów, spedytorzy i przewoźnicy oraz logistycy.

Opis szkolenia i cel:

Na zajęciach omówimy różnicę miedzy umową spedycji a umową przewozu i dlaczego mylenie tych pojęć może być bardzo kosztowne. Powiemy o prawach i obowiązkach spedytora i przewoźnika, co to jest „instrukcja wysyłkowa”, kto ją wystawia i dlaczego należy się jej domagać. Omówimy odpowiedzialność przewoźnika: kto jest uprawniony do składania reklamacji, zakres odpowiedzialności przewoźnika i przesłanki zwalniające przewoźnika od odpowiedzialności. Tryb i formę składania reklamacji – jak to robić prawidłowo i skutecznie. Jak powinna wyglądać odpowiedź na reklamację.

Korzyści dla uczestników:

Uczestnicy nauczą się rozróżniać spedytora od przewoźnika i umowę spedycji od umowy przewozu, potrafią prawidłowo wystawić dokumenty przewozowe a w razie powstania szkody w przewozie lub opóźnienia w dostawie właściwie złożyć zastrzeżenia a potem reklamację.

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

Przewozy kontenerowe i drobnicowe - spedycja i transport morski

Adresaci:

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich uczestników zawierających/obsługujących transakcje w obrocie towarowym. Polecane w szczególności dla działów:

Opis szkolenia i cel:

Na zajęciach powiemy jakie prawo stosujemy do umowy przewozu droga morską oraz omówimy odpowiedzialność przewoźnika morskiego z tytułu uszkodzenia, ubytku czy utraty towaru. Uzasadnimy dlaczego szczególnie w transporcie morskim należy ubezpieczać ładunek czyli tzw. ubezpieczenie CARGO. Wyjaśnimy pojęcie „armatora wirtualnego” czyli NVOCC. Omówimy dokumenty w transporcie morskim ze szczególnym uwzględnieniem roli konosamentu (b/l) a także sea waybill. Wyjaśnimy też wiele pojęć specyficznych dla transportu morskiego: awaria wspólna cut off, demurrage, detention, storage i inne.

Korzyści dla uczestników:

Będą potrafili prawidłowo rozpoznać strony uczestniczące w transporcie morskim: załadowca, przewoźnik, odbiorca, spedytor. Uczestnicy nauczą się „czytania konosamentu”, będą znali obieg tego dokumentu oraz jego rolę konosamentu jako papieru wartościowego. Będą wiedzieli jak zachować się w sytuacjach „awaryjnych”.

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

Przywóz towarów do UE transportem morskim

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do handlowców i logistyków obsługujących międzynarodowe umowy sprzedaży towarów.

Opis szkolenia i cel:

Omówimy zastosowanie warunków sprzedaży handlowe INCOTERMS® 2010, nazywane często warunkami dostaw, oraz istotę posiadania gestii transportowej i odpowiedzialności za przewóz. Uczestnicy dowiedzą się dlaczego należy ubezpieczać towar (tzw. ubezpieczenie CARGO) i czemu ubezpieczenie OCP ani OCS nie gwarantują odszkodowania w razie szkody w towarze lub w wypadku utraty towaru w czasie transportu. Jak prawidłowo zgłosić towar do procedury przywozy oraz dobór innych procedur zastępczych przy różnych rodzajach transakcji. Jak powinien wyglądać komplet dokumentów do odprawy celnej i jak należy się przygotować do kontroli w trakcie i po zgłoszeniu celnym do procedury. Jak prawidłowo rozliczyć transakcję z księgowością i urzędem skarbowym.

Korzyści dla uczestników:

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

Taryfikacja towarów

Adresaci:

Na szkolenie zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się profesjonalnie obrotem towarowym, kierowaniem i obsługą procesów celnych i logistycznych z wykorzystaniem klasyfikacji taryfowej towarów a także osoby dokonujące zgłoszeń celnych, osoby składające deklaracje INTRASTAT i osoby zaangażowane w dokumentowanie pochodzenia towarów. Serdecznie zapraszamy też osoby pragnące zdobyć kompleksową i pełną wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie użycia Taryfy Celnej Unii Europejskiej:

Cel szkolenia:

Korzyści dla uczestników:

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

Teoria i praktyka korzystania ze wspólnej taryfy celnej - taryfikacja towarów na komputerach

Adresaci:

Na szkolenie zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się profesjonalnie obrotem towarowym, kierowaniem i obsługą procesów celnych i logistycznych z wykorzystaniem klasyfikacji taryfowej towarów a także osoby dokonujące zgłoszeń celnych, osoby składające deklaracje INTRASTAT i osoby zaangażowane w dokumentowanie pochodzenia towarów. Serdecznie zapraszamy też osoby pragnące zdobyć kompleksową i pełną wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie użycia Taryfy Celnej Unii Europejskiej:

Cel szkolenia:

Korzyści dla uczestników:

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

Towary podwójnego zastosowania - dual use

Adresaci:

Na szkolenie serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zawodowo zajmujące się obrotem międzynarodowym, pragnące nabyć kompleksową i pełną wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie obrotu międzynarodowego towarami podwójnego zastosowania oraz towarami ujętymi w wykazie uzbrojenia:

Cele szkolenia:

Korzyści dla uczestników:

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

Towary strategiczne (dual use i wykaz uzbrojenia)

Adresaci:

Na szkolenie serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zawodowo zajmujące się obrotem międzynarodowym, pragnące nabyć kompleksową i pełną wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie obrotu międzynarodowego towarami podwójnego zastosowania oraz towarami ujętymi w wykazie uzbrojenia:

Cele szkolenia:

Korzyści dla uczestników:

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego: Konwencja CMR, Prawo przewozowe dla spedytorów i logistyków

Cele szkolenia:

Na zajęciach omówimy różnicę miedzy umową spedycji a umową przewozu i dlaczego mylenie tych pojęć może być bardzo kosztowne. Powiemy o prawach i obowiązkach spedytora i przewoźnika, co to jest „instrukcja wysyłkowa”, kto ją wystawia i dlaczego należy się jej domagać.

Omówimy odpowiedzialność przewoźnika: kto jest uprawniony do składania reklamacji, zakres odpowiedzialności przewoźnika i przesłanki zwalniające przewoźnika od odpowiedzialności. Tryb i formę składania reklamacji – jak to robić prawidłowo i skutecznie.

Jak powinna wyglądać odpowiedź na reklamację.

Korzyści dla uczestników:

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili prawidłowo i bezpiecznie zawrzeć umowę spedycji i umowę przewozu. W przypadku ubytku, uszkodzenia towaru lub opóźnienia w przewozie będą potrafili prawidłowo poprowadzić proces reklamacyjny.

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

Standardy bezpieczeństwa i ochrony w łańcuchu dostaw – AEOS/AEOF

Adresaci:

Cele szkolenia:

Zdobycie wiedzy w jaki sposób poprawić jakość wewnętrznego funkcjonowania przedsiębiorstwa, co będzie skutkowało mniejszą ilością kontroli celnych, uprawnieniem do uzyskania i korzystania z wielu istotnych przywilejów i ułatwień na terenie Unii Europejskiej w obrocie towarowym z zagranicą oraz będzie wizytówką na arenie międzynarodowej potwierdzającą wysokie standardy działalności firmy.

Korzyści dla uczestników:

pozwolenie AEO, jak usprawnić procesy w firmie, a także jakie przywileje przysługują posiadaczom pozwoleń AEO. Fachowa wiedza eksperta biorącego czynny udział w tworzeniu procedur dla firm oraz przygotowującego firmy do uzyskania pozwolenia AEO.

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

Warunki handlowe INCOTERMS® 2020

Cele szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do handlowców i logistyków obsługujących krajowe i międzynarodowe umowy sprzedaży towarów.

Omówimy dokładnie warunki handlowe INCOTERMS® 2020 nazywane często warunkami dostaw. Uczestnicy dowiedzą się dlaczego co do zasady należy unikać warunków EXW w umowie sprzedaży (ale powiemy do czego EXW służy) oraz dlaczego nie zaleca się warunków FAS, FOB, CFR i CIF do kontenerów ani CIF przy transporcie lotniczym.

Przy formułach morskich powiemy o obowiązkowym ważeniu kontenerów (VGM), omówimy konosament morski (B/l) a także Express bill of lading czasem nazywany Sea Waybill.

Uczestnicy dowiedzą się dlaczego należy ubezpieczać towar (tzw. ubezpieczenie CARGO) i czemu ubezpieczenie OCP ani OCS nie gwarantują odszkodowania w razie szkody w towarze lub w wypadku utraty towaru w czasie transportu.

Korzyści dla uczestników:

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili prawidłowo dobrać formułę handlową w umowie sprzedaży, prawidłowo zinterpretować już zawarte umowy handlowe. Będą potrafili uniknąć powszechnych błędów w praktycznym stosowaniu wybranych formuł handlowych INCOTERMS 2010.

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

Wywóz towarów z UE transportem drogowym

Niepowtarzalne szkolenie, które zostanie przeprowadzone przez dwóch wybitnych trenerów z zakresu transportu oraz prawa celnego. Zebrali się żeby dostarczyć Wam jak najdokładniejszą wiedzę z zakresu wywozu towarów z Unii Europejskiej w transporcie drogowym.

Takiej kombinacji jeszcze nie było!
Temat bardzo ciekawy ale problematyczny.
Wszelkie niejasności omówią trenerzy, którzy prezentują znakomitą wiedzę oraz wybitne umiejętności trenerskie.
Razem będzie to idealna mieszanka składowych, z których możesz skorzystać!
Jedyna taka okazja, żeby móc wziąć udział w tym przedsięwzięciu!

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz