Planowanie Logistyczne

Opis szkolenia i cel:

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników szeroko rozumianej logistyki do procesu planowania i nadzorowania procesów logistycznych. W czasie szkolenia uwzględniane są wzajemne zależności pomiędzy procesami logistycznymi a innymi procesami realizowanymi w przedsiębiorstwie.

Forma szkolenia to wykłady z dużą ilością interakcji z uczestnikami, ćwiczenia obliczeniowe dotyczące omawianych zagadnień oraz omówienie praktycznych przykładów z różnych gałęzi gospodarki w obszarze planowania logistycznego.

Prowadzone w czasie zajęć warsztaty pozwalają uczestnikom szkolenia łatwiej przenieść poznane narzędzia do swoich organizacji.

Korzyści dla uczestników:

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

Standardy bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw - AEOS/AEOF

Adresaci:

Opis szkolenia i cel:

Szkolenie zapewnia programy podnoszenia poziomu świadomości w dziedzinie bezpieczeństwa wymagane w celu utrzymania pozwolenia AEO bezpieczeństwo i ochrona. Szkolenie gwarantuje odpowiedni poziom znajomości wymogów w zakresie bezpieczeństwa, gdzie wnioskodawca „zapewnia, aby jego personel odpowiedzialny za kwestie związane z bezpieczeństwem regularnie uczestniczył w programach służących podnoszeniu poziomu świadomości w tym obszarze”. Szkolenie pomaga rozwijać mechanizmy kształcenia i szkolenia personelu w zakresie polityki bezpieczeństwa, rozpoznawania odstępstw od tej polityki oraz świadomości, jakie działania należy podjąć w przypadku luk w systemie bezpieczeństwa.

Korzyści dla uczestników:

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa

Opis szkolenia i cel:

W nowoczesnej logistyce zaopatrzenie i gospodarka materiałowa mają decydujący wpływ na sukces lub porażkę w procesach sprzedaży i produkcji. Uzyskanie niskich cen zakupów nie gwarantuje sukcesu, dopiero zwiększenie efektywności działań i efekt synergii może przyczynić się do redukcji kosztów.

Celem szkolenia jest omówienie i ćwiczenie metod wpływających na sprawny i efektywny przepływ materiałowy. Bazujące na realistycznych przykładach warsztaty i ćwiczenia pomagają zrozumieć mechanizmy zachodzące w obszarach zaopatrzenia i gospodarki magazynowej. Szkolenie ma formę zajęć wykładowych z dużą interakcją z uczestnikami, prowadzone są również warsztaty i ćwiczenia umożliwiające zastosowanie w praktycznych przykładach treści i narzędzi przekazywanych w czasie szkolenia.

Warsztatowa forma szkolenia pomaga uczestnikom dostosować poznane narzędzia do własnych potrzeb i stosować je w praktyce swoich organizacji.

Korzyści dla uczestników:

Metody:

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

VSM (Value Stream Mappig) – mapowanie strumienia wartości

Opis szkolenia i cel:

Mapowanie strumienia wartości (Value Stream Mapping) to nowoczesne narzędzie do kompleksowej oceny procesów zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa. Analiza VSM umożliwia zweryfikowanie jaką część czasu organizacja poświęca na to co najważniejsze – tworzenie wartości za którą zechce zapłacić klient. Graficzna prezentacja wyników analizy oraz stanu docelowego (pożądanego) pozwala lepiej i łatwiej zrozumieć proces oraz wskazać miejsca wymagające najwięcej uwagi (potencjał usprawnień). VSM właściwie zastosowane pozwala uniknąć pułapek pozornych (wyspowych) optymalizacji.

Korzyści dla uczestników:

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

Zastosowanie LEAN w procesach magazynowych – warsztaty praktyczne

Opis szkolenia i cel:

Lean w procesach magazynowych wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi, zwiększanie efektywności działań bez znaczących nakładów inwestycyjnych to cel każdego przedsiębiorstwa. W wielu obszarach – a więc również w gospodarce magazynowej drzemią potencjały czekające na odkrycie. Narzędzia LEAN w połączeniu narzędziami nowoczesnego zarządzania magazynem pomagają zwiększyć efektywność i zredukować koszty obsługi magazynu. W czasie szkolenia na realistycznych przykładach i z wykorzystaniem symulacji przedsiębiorstwa zostaną przedstawione skuteczne narzędzia i ich zastosowanie.

Korzyści dla uczestników:

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

Zarządzanie zapasami w nowoczesnym łańcuchu dostaw

Opis szkolenia i cel:

Optymalizacja zapasów w ogniwach łańcucha dostaw to kucz do sukcesu w poszukiwaniu oszczędności w zapasach. Wiele przedsiębiorstw próbuje redukować zapasy, niestety często ma to negatywny wpływ na poziom i jakość obsługi klienta. Optymalizacja to nie zawsze redukcja, w łańcuchu dostaw należy uwzględnić wiele zmiennych istotnie wpływających na zapas. Użycie właściwych narzędzi wprawdzie nie gwarantuje sukcesu, ale znacząco zwiększa szanse. W czasie szkolenia Uczestnicy będą mogli w praktyce ćwiczeń i warsztatów poznać i zweryfikować wiele narzędzi przydatnych w zarządzaniu zapasami.

Korzyści dla uczestników:

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz