Szkolenia dla hr i kadr:

Wszystkie szkolenia podane powyżej mogą zostać przeprowadzone w formie zamkniętej, spersonalizowanej dla konkretnego przedsiębiorstwa. W takim przypadku lokalizację, termin oraz cenę ustala się indywidualnie.