OFERTA

 • AEO
 • Końcowe
  przeznaczenie
 • Uszlachetnienie
  bierne
 • Uszlachetnienie
  czynne
 • Zabezpieczenie
  generalne
 • 1. AEO

  Czym jest AEO?

  Posiadanie statusu Uprzywilejowanego Przedsiębiorcy AEO nie jest obowiązkowe, a stanowi przywilej znalezienia się w gronie podmiotów gospodarczych uznanych za rzetelnych partnerów. Status AEO to swoisty znak jakości. Podmioty, które posiadają status AEO przyciągają inne firmy o podobnym statusie, wchodzą we wzajemne relacje gospodarcze, tworzą razem bezpieczny łańcuch dostaw, który korzysta z większej liczby uproszczeń celnych. Właśnie dlatego kierujemy do Państwa ofertę związaną z wykonaniem audytu wewnętrznego dla uzyskania certyfikatu AEO.


  Poniżej znajdują się korzyści, dla podmiotów posiadających status AEO:

  Korzyści Przewidywalność Elastyczność Oszczędność czasu Mniejsza biurokracja
  Rzadsze kontrole fizyczne i kontrole dokumentów.
  Łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych.
  Zmniejszona liczba danych w deklaracjach skróconych.
  Możliwość wcześniejszego powiadamiania o kontrolach związanych z bezpieczeństwem, jeżeli przesyłka zostanie wytypowana do kontroli fizycznej.
  Priorytetowe traktowanie w sytuacji wytypowania do kontroli.
  Możliwość zawnioskowania, aby przesyłka była poddana kontroli w dogodnym miejscu.

  Inne korzyści z posiadania pozwolenia AEO to:


  Zgodnie z art. 38 Unijnego Kodeksu Celnego status upoważnionego przedsiębiorcy obejmuje następujące upoważnienia:


  Wymogi i zakres doradztwa:

  Wymogi przyznawania statusu AEO wymienione zostały w art. 39 Unijnego Kodeksu Celnego.
  W praktyce oznacza to konieczność przygotowania i wdrożenia procedur i procesów kontroli wewnętrznej. Ostatnim etapem jest wypełnienie kwestionariusza samooceny przedsiębiorcy, wraz z niezbędnymi oświadczeniami i zaświadczeniami.

  Nasi eksperci zajmują się doradztwem z zakresu praktycznego zastosowania przepisów prawa celnego i podatkowego. Łączą wiedzę w zakresie wszelkich rodzajów odpraw celnych oraz obrotu towarowego z zastosowaniem pozaekonomicznych ograniczeń takich jak: obrót towarami strategicznymi, obrót odpadami, towarami niebezpiecznymi itp. Cechuje nas uczciwość i poszanowanie przepisów prawa, profesjonalna i perfekcyjna obsługa.

  Nasi eksperci, wykorzystując doświadczenia zdobyte w administracji celnej, podatkowej, spedycji, logistyce oraz w handlu zagranicznym, skupiają się na pomocy i obsłudze klientów spotykających się z problemami w prowadzeniu lub rozpoczynaniu działalności gospodarczej. Posiadamy cenne doświadczenie w pomocy przedsiębiorstwom w uzyskaniu Certyfikatu AEO.

  Przykładowy zakres doradztwa, oprócz audytu i pomocy w wypełnieniu kwestionariusza samooceny przedsiębiorcy obejmuje:

  Ile będziesz czekać?

  Pozwolenie otrzymasz nie później niż w ciągu 120 dni od daty przyjęcia wniosku. Jest to czas w jakim organ wydaje decyzje o wydaniu pozwolenia. Z naszej strony zrobimy wszystko aby okres uzyskania pozwolenia był jak najkrótszy.

  2. Końcowe przeznaczenie

  Czym jest procedura końcowego przeznaczenia?

  W ramach procedury końcowego przeznaczenia towary mogą zostać dopuszczone do obrotu bez cła lub z zastosowaniem obniżonej stawki celnej ze względu na ich szczególne / końcowe przeznaczenie. Możesz starać się o wydanie przez Organ pozwolenia, które obniży Twoje koszty prowadzonej działalności o wysokość cła. Komisja Europejska umożliwiła stosowanie tej procedury, aby podnieść konkurencyjność unijnych podmiotów gospodarczych.

  W taryfie, a również pozwoleniu wydanemu przez organ określone jest jaki towar może zostać sprowadzony z 0% lub obniżoną stawką cła i co musi zostać z niego wyprodukowane. Przykładem mogą być ramy z włókien węglowych i żywic sztucznych, które zostaną przeznaczone do produkcji rowerów.

  Wymogi i zakres doradztwa naszych ekspertów:

  Aby uzyskać pozwolenie, należy spełniać wymogi zawarte w art. 211 Unijnego Kodeksu Celnego. W praktyce oznacza to przystosowania firmy do wymagań, wypełnienie wniosku o pozwolenie na stosowanie procedury końcowego przeznaczenia, a także złożenia zabezpieczenia celnego.

  Z wnioskiem nie może wystąpić osoba, która:

  Nasze doradztwo obejmuje kompleksowe przygotowanie firmy do uzyskania pozwolenia, które obejmuje utworzenie procedur, ewidencji, oraz zgromadzenie wszelkich informacji, zaświadczeń, oświadczeń oraz załączników do wniosku. Posiadamy bogate doświadczenie we wspomaganiu podmiotów przy procesie ubiegania się o pozwolenia celne.

  Ile będziesz czekać?

  Pozwolenie otrzymasz nie później niż w ciągu 120 dni od daty przyjęcia wniosku. Jest to czas w jakim organ wydaje decyzje o wydaniu pozwolenia. Z naszej strony zrobimy wszystko aby okres uzyskania pozwolenia był jak najkrótszy.

  3. Uszlachetnianie bierne

  Czym jest procedura uszlachetniania biernego?

  Stosując procedurę uszlachetniania biernego możesz czasowo wywozić poza obszar celny Unii towary unijne, a następnie poddawać je tam procesom przetwarzania (np. obróbce, montażowi, naprawie). Kolejno, przy przywozie na obszar celny UE produktów przetworzonych powstałych z tych towarów, możesz skorzystać z całkowitego lub częściowego zwolnienia z należności celnych przywozowych. 

  Wymogi i zakres doradztwa naszych ekspertów:

  Aby uzyskać pozwolenie, należy spełniać wymogi zawarte w art. 211 Unijnego Kodeksu Celnego.

  Z wnioskiem nie może wystąpić osoba, która:

  W praktyce oznacza to konieczność przygotowania firmy do spełnienia wymogów, złożenia wniosku o stosowanie procedury uszlachetniania czynnego oraz zabezpieczenia.

  Nasze doradztwo obejmuje kompleksowe przygotowanie firmy do uzyskania pozwolenia, które obejmuje utworzenie procedur, ewidencji, oraz zgromadzenie wszelkich informacji, zaświadczeń, oświadczeń oraz załączników do wniosku. Posiadamy bogate doświadczenie we wspomaganiu podmiotów przy procesie ubiegania się o pozwolenia celne.

  Ile będziesz czekać?

  Pozwolenie otrzymasz nie później niż w ciągu 120 dni od daty przyjęcia wniosku. Jest to czas w jakim organ wydaje decyzje o wydaniu pozwolenia. Z naszej strony zrobimy wszystko aby okres uzyskania pozwolenia był jak najkrótszy.

  4. Uszlachetnianie czynne

  Czym jest procedura uszlachetniania czynnego?

  Chcesz przywozić do Polski towary spoza Unii Europejskiej, które wykorzystasz do wytworzenia produktów przeznaczonych na eksport? Stosowanie procedury uszlachetniania czynnego pozwoli Ci nie uiszczać za nie należności celnych przywozowych. Stosowanie procedury ma więc bezpośredni wpływ na koszty Twojej działalności

  Wymogi i zakres doradztwa naszych ekspertów:

  Aby uzyskać pozwolenie, należy spełniać wymogi zawarte w art. 211 Unijnego Kodeksu Celnego.

  W praktyce oznacza to konieczność przygotowania firmy do spełnienia wymogów, złożenia wniosku o stosowanie procedury uszlachetniania czynnego oraz zabezpieczenia.

  Z wnioskiem nie może wystąpić osoba, która:

  W praktyce oznacza to konieczność przygotowania firmy do spełnienia wymogów, złożenia wniosku o stosowanie procedury uszlachetniania czynnego oraz zabezpieczenia.

  Nasze doradztwo obejmuje kompleksowe przygotowanie firmy do uzyskania pozwolenia, które obejmuje utworzenie procedur, ewidencji, oraz zgromadzenie wszelkich informacji, zaświadczeń, oświadczeń oraz załączników do wniosku. Posiadamy bogate doświadczenie we wspomaganiu podmiotów przy procesie ubiegania się o pozwolenia celne.

  Ile będziesz czekać?

  Pozwolenie otrzymasz nie później niż w ciągu 120 dni od daty przyjęcia wniosku. Jest to czas w jakim organ wydaje decyzje o wydaniu pozwolenia. Z naszej strony zrobimy wszystko aby okres uzyskania pozwolenia był jak najkrótszy.

  5. Zabezpieczenie generalne

  Czym jest zabezpieczenie generalne?

  Sprowadzasz towary i składasz zabezpieczenie celne? Nie musisz tego robić za każdym razem. Złóż zabezpieczenie generalne, dzięki któremu wiele razy wykorzystasz kwoty zabezpieczenia. Pozwolenie na stosowanie zabezpieczenia generalnego pozwala wykorzystać kwotę zabezpieczenia do wielu operacji, deklaracji lub procedur.

  Wymogi i zakres doradztwa naszych ekspertów:

  Aby uzyskać pozwolenie, należy złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego oraz kwestionariusz samooceny przedsiębiorcy. W praktyce oznacza to, że musisz:

  Z wnioskiem nie może wystąpić osoba, która:

  Nasze doradztwo obejmuje kompleksowe przygotowanie firmy do uzyskania pozwolenia, które obejmuje utworzenie procedur, ewidencji, oraz wszelkich informacji, załączników do wniosku. Bardzo istotnym jest też ustalenie odpowiedniej kwoty referencyjnej Posiadamy bogate doświadczenie we wspomaganiu podmiotów przy procesie ubiegania się o pozwolenia celne, a także pozyskiwania gwaranta, który może udzielić Ci kredytu, tak abyś nie musieć zamrażać swoich środków

  Ile będziesz czekać?

  Pozwolenie otrzymasz nie później niż w ciągu 120 dni od daty przyjęcia wniosku. Jest to czas w jakim organ wydaje decyzje o wydaniu pozwolenia. Z naszej strony zrobimy wszystko aby okres uzyskania pozwolenia był jak najkrótszy.

  C E N A

  Cena uzależniona jest od wielu czynników, dlatego skontaktuj się z naszym ekspertem. Będziesz miał możliwość dowiedzieć się więcej na temat procesu uzyskiwania pozwolenia oraz poznać szczegółową ofertę cenową.