Podatek VAT w obrocie towarowym z zagranicą - w obliczu zmiany Dyrektywy VAT od 2020 roku

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, dyrektorów finansowych, specjalistów podatkowych oraz pracowników działów księgowych, podatkowych i finansowych, a także pracowników i właścicieli biur rachunkowych.

Cel szkolenia:

Przekazanie wiedzy na temat zasad opodatkowania podatkiem VAT międzynarodowego obrotu towarowego. Na szkoleniu omówione zostaną najczęściej popełniane błędy a także aktualne orzecznictwo organów podatkowych. Trener szczegółowo przedstawi zasady opodatkowania transakcji trójstronnych na praktycznych przykładach. Omówione zostaną kwestię naliczania oraz odliczania podatku.


Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

Prawo administracyjne z RODO

Adresaci:

Pracownicy administracji publicznej, pracownicy stosujący przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, przedsiębiorcy, studenci, doktoranci, aplikanci adwokaccy i radcowscy, radcy prawni, adwokaci.

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników szkolenia z praktycznymi aspektami korzystania z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, administracyjnego postępowania egzekucyjnego oraz postępowania sądowo-administracyjnego.

Korzyści dla uczestników:

Absolwent kursu będzie posiadał wiedzę z zakresu postępowania administracyjnego, administracyjnego postepowania egzekucyjnego oraz postepowania sądowoadministracyjnego, którą będzie mógł wykorzystać w praktyce. Co więcej poprzez rozwiązywanie kazusów na zajęciach zdobędzie umiejętność rozumienia przepisów administracyjnoprawnych oraz pozna problemy powstające na gruncie prawa administracyjnego.

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

Prawo celne warsztaty praktyczne

Adresaci:

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich uczestników zawierających/obsługujących transakcje w obrocie towarowym. Polecane w szczególności dla działów:

 • spedycji;
 • obsługi celnej;
 • logistyki;
 • zakupów;
 • sprzedaży;
 • księgowości.
 • Cel szkolenia:

  Uczestnik szkolenia uzyska wiedzę na temat ryzyka, odpowiedzialności, kosztów, możliwości i zagrożeń jakie towarzyszą pracy podmiotów produkcyjnych, agencji celnych, firm spedycyjnych, przewoźników oraz konsumentów. Szkolenie poświęcone będzie przedstawieniu możliwości stosowania optymalnych procedur celnych, najczęściej popełnianym błędom oraz wskazaniem ich rozwiązywania/unikania. Prawo celne – program rozszerzony o rozwiązywanie studium przypadków i analizę dokumentów opartą na elementach konsultacji.

  Korzyści dla uczestników:

  Jeśli chcesz:

  Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
  PDF zobacz

  Prawo gospodarcze

  Opis szkolenia:

  Oferta szkolenia przeznaczona jest dla początkujących przedsiębiorców oraz tych wszystkich, którzy podejmują działania zmierzające do założenia prywatnej działalności gospodarczej. Szkolenie łączy wiedzę teoretyczną z praktyką gospodarczą.

  Korzyści dla uczestników:

  Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
  PDF zobacz

  Szkolenie podatkowe – VAT, CIT, PIT oraz PCC w świetle najnowszych zmian

  Adresaci:

  Szkolenie skierowane jest dla osób zajmujących się rozliczeniem podatkowym w firmie, jak również dla kadry menadżerskiej odpowiadającej za finanse.

  Opis szkolenia

  Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu prawa podatkowego istotnej w codziennej pracy. Program szkolenia został opracowany z myślą o osobach które nie mają wykształcenia w zakresie prawa podatkowego lecz w toku rozwoju zawodowego podejmowane przez nie działania wymagają interpretacji i właściwego stosowania przepisów zakresu prawa podatkowego.

  Szkolenie ma na celu omówienie najnowszych zmian w zakresie VAT, CIT, PIT oraz mechanizmów, które nałożą na podatników dodatkowe obowiązki administracyjne, a dodatkowo mogą mieć wpływ na płynność finansową przedsiębiorstw.

  Podczas szkolenia, prowadzący wskażą najnowsze podejścia praktyczne i interpretacyjne organów podatkowych oraz sądów administracyjnych.

  Korzyści dla uczestników:

  Po zakończeniu szkolenia uczestnicy nabędą kompetencje w zakresie zrozumienia aspektów prawa podatkowego i umiejętność stosowania przepisów. Zdobyta widza pozwoli na swobodne poruszanie się w kwestiach podatkowych oraz da podstawy do podejmowania decyzji przy wyborze sposobów niezbędnych rozliczeń a także wpłynie na umiejętność planowania rozwoju firmy i dostrzegania korzyści przy stosowaniu dostępnych przepisów prawa podatkowego.

  Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
  PDF zobacz