Candidate Experience – jak budować skuteczną relację z kandydatem w procesie rekrutacji

Opis szkolenia i cel:

Podczas szkolenia uczestnicy poznają sposoby motywowania i utrzymania kandydata w procesie rekrutacji, zdobędą umiejętności dotarcia do kandydata pasywnego, komunikacji oraz wzbudzenia potrzeby zmiany pracodawcy w kandydacie. Ponadto posiądą zdolność badania motywacji kandydata aplikującego na ofertę, a także skutecznego utrzymania kandydata w procesie w przypadku wielu etapów procesu. Będą wiedzieć co robić w przypadku długiego oczekiwania na decyzję Klienta oraz jak zaciekawić ofertą danego kandydata. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakich kanałów i narzędzi używać, by dotrzeć do grupy docelowej, do której kierowany jest projekt. Uzyskają również wiedzę na temat marketingowego podejścia do projektów rekrutacyjnych i budowania „persony” kandydata.

Korzyści dla uczestników:

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

Design Thinking dla HR

Opis szkolenia i cel:

Metoda Design Thinking na stałe zagościła w organizacjach w obszarach: strategii, komunikacji, marketingu i HR. Pomaga tworzyć innowacyjne rozwiązania- poprzez rozumienie potrzeb docelowego odbiorcy, kreują unikalne doświadczenia. Zespoły HR wykorzystując w pracy metodę DT koncentrują się na użytkowniku, generując pomysły, prototypując i eksperymentując, by finalnie wdrożyć rezultaty, które będą pożądane przez użytkowników, wykonalne technologicznie oraz uzasadnione ekonomicznie.

Korzyści dla uczestników:

Uczestnicy szkolenia poznają pracę metodą Design Thinking, pracując nad realnym wyzwaniem projektowym. Ponadto uzyskają konkretne, sprawdzone narzędzia dla przeprowadzenia każdego z etapów procesu DT. W kreatywnym procesie stworzą innowacyjne rozwiązania, poznają narzędzia, rozwiną własny potencjał twórczy, wzmocnią poczucie odpowiedzialności. Uczestnicy odkryją moc pracy zespołowej opartej na wysokim zaangażowaniu, zdobywając umiejętność praktycznego podejścia do rozwiązywania problemów. Dzięki ćwiczeniom moderowania i wykorzystania narzędzi w pracy z grupą będzie możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami.

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

HR Business Partner

Opis szkolenia i cel:

Dynamiczna i zmieniająca się rola działów HR wymusza konieczność dostosowania kompetencji pracowników do nowych ról i oczekiwań. Postrzeganie roli HR w firmie zależy od wielu czynników. Dużą rolę odgrywa wiedza HR Partnerów na temat rozwiązań HR-owych oraz umiejętność przełożenia jej na konkretne działania wewnątrz organizacji, które przyniosą oczekiwane wyniki biznesowe. Wsparcie merytoryczne, inicjowanie zmian oraz planowanie rozwoju zasobów ludzkich zgodnie z misją firmy i jej kluczowymi celami to kluczowe wyzwania tego procesu.

Korzyści dla uczestników:

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

Rekrutacja dla managerów – jak skutecznie wybierać ludzi do zespołu

Opis szkolenia i cel:

Szkolenie z kompetencji rekrutacyjnych jest dedykowane kadrze managerskiej, która będzie wykorzystywać umiejętność przeprowadzenia procesu poszukiwania kandydata z pozytywnym skutkiem. Uczestnik szkolenia nabędzie praktyczną wiedzę, dzięki której będzie potrafił określić motywację kandydata, potencjał rozwojowy oraz skuteczność. Ponadto weźmie odpowiedzialność za zrekrutowane osoby, a także właściwie przeprowadzi przez wdrożenie do firmy.

Korzyści dla uczestników:

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

Wprowadzenie do Assessment Center - przygotowanie, poznanie metody

Opis szkolenia i cel:

Assessment Center to obecnie najbardziej trafna metoda oceny kandydata do pracy i skuteczny sposób określenia potencjału u pracowników zatrudnionych w organizacji. Coraz więcej organizacji chce poznać i zastosować tę metodę w procesie doboru kadr oraz programach rozwojowych. Celem szkolenia jest poznanie narzędzi diagnostycznych do oceny poziomu rozwoju kompetencji u kandydatów do pracy lub zatrudnionych w organizacji pracowników. Są one stosowane w coraz większej ilości organizacji.

Korzyści dla uczestników:

Szkolenie składa się z 2 dni – dzień pierwszy to doświadczanie zadań z realnych sesji AC/DC i na bazie tych doświadczeń będziemy omawiać teorię dnia drugiego. Będziemy się odnosić do doświadczeń uczestników aby lepiej zrozumieli metodę i możliwość jej wykorzystania w organizacji.

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

Zarządzanie talentami Gallupa

Opis szkolenia i cel:

Większość pracowników ma problem z określeniem swoich mocnych stron i talentów. Celem szkolenia jest pokazanie managerom dlaczego warto rozwijać się po linii talentów, a nie słabych stron i jak wdrożyć tą koncepcję w życie. Objęcie talentów strategiczną opieką ma szereg zalet zarówno dla samych pracowników, jak i dla firmy. Wykwalifikowani i zaangażowani pracownicy to szansa na sukces finansowy przedsiębiorstwa oraz na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej nad innymi podmiotami rynkowymi.

Korzyści dla uczestników:

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz