Asertywność w biznesie

Adresaci:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienia samoświadomości w zakresie własnych mocnych stron oraz obszarów do rozwoju z zakresu efektywności i asertywności. Poznanie technik asertywnej, dyplomatycznej odmowy i prezentowania własnych poglądów. Nabycie umiejętności radzenia sobie z atakami personalnymi ze strony otoczenia, zasad asertywnego radzenia sobie z manipulacją ze strony otoczenia. Poznanie korzyści posiadania postawy asertywnej w kontakcie z innymi.

Korzyści dla uczestników:

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Adresaci:

Cel szkolenia:

W naszym życiu właściwie nie ma momentu, w którym się nie komunikujemy. Umiejętność formułowania trafnych komunikatów zwiększa skuteczność naszych działań prywatnych jak i zawodowych. Od jakości i skuteczności komunikacji zależy powodzenie wielu ważnych spraw, decyzji czy wydarzeń. W obszarze biznesowym jest to na przykład klarowny przepływ informacji pomiędzy działami, decyzja o podjęciu współpracy z klientem, sposób i tempo realizacji zlecenia, inwestycji. Brak komunikacji niemal zawsze wpływa na funkcjonowanie firmy – a w efekcie na jej wyniki finansowe.

Komunikaty, które dają większe możliwości

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy oraz umiejętności z zakresu skutecznego komunikowania się. W trakcie warsztatu uczestnicy nauczą się skutecznie formułować komunikaty, które będą klarowne i zrozumiałe dla drugiej strony.

Korzyści dla uczestników:

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

Budowa autorytetu jako realizacja potrzeby podwładnych

Adresaci:

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy o tym co to takiego autorytet , czy jest mi potrzebny, czy służy organizacji.

Poznanie elementów składowych zjawiska autorytetu. Zalety i niebezpieczeństwa związane z obcowaniem z autorytetem lub jego brakiem. Nabycie podstawowych umiejętności, które posłużą rozwijaniu własnego autorytetu w środowisku organizacji.

Korzyści dla uczestników:

Forma zajęć:

Prezentacja, warsztaty, ćwiczenia.

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

Budowa autorytetu i wywieranie wpływu

Adresaci:

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy o tym co to takiego autorytet , czy jest mi potrzebny, czy służy organizacji.

Poznanie elementów składowych zjawiska autorytetu. Zalety i niebezpieczeństwa związane z obcowaniem z autorytetem lub jego brakiem. Nabycie podstawowych umiejętności, które posłużą rozwijaniu własnego autorytetu w środowisku organizacji.

Zdobycie wiedzy i opanowanie technik zarządzania zespołami podwładnych, poprzez techniki wywodzące się z teorii wywierania wpływu.

Korzyści dla uczestników:

Forma zajęć:

Prezentacja, warsztaty, ćwiczenia.

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

Design Thinking dla HR

Opis szkolenia i cel:

Metoda Design Thinking na stałe zagościła w organizacjach w obszarach: strategii, komunikacji, marketingu i HR. Pomaga tworzyć innowacyjne rozwiązania- poprzez rozumienie potrzeb docelowego odbiorcy, kreują unikalne doświadczenia. Zespoły HR wykorzystując w pracy metodę DT koncentrują się na użytkowniku, generując pomysły, prototypując i eksperymentując, by finalnie wdrożyć rezultaty, które będą pożądane przez użytkowników, wykonalne technologicznie oraz uzasadnione ekonomicznie.

Korzyści dla uczestników:

Uczestnicy szkolenia poznają pracę metodą Design Thinking, pracując nad realnym wyzwaniem projektowym. Ponadto uzyskają konkretne, sprawdzone narzędzia dla przeprowadzenia każdego z etapów procesu DT. W kreatywnym procesie stworzą innowacyjne rozwiązania, poznają narzędzia, rozwiną własny potencjał twórczy, wzmocnią poczucie odpowiedzialności. Uczestnicy odkryją moc pracy zespołowej opartej na wysokim zaangażowaniu, zdobywając umiejętność praktycznego podejścia do rozwiązywania problemów. Dzięki ćwiczeniom moderowania i wykorzystania narzędzi w pracy z grupą będzie możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami.

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

Kierowanie zespołem przez wywieranie wpływu

Adresaci:

Członkowie Zarządów, Menadżerowie, Kierownicy działów, Liderzy Zespołów, oraz wszyscy na drodze do objęcia tych stanowisk.

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i opanowanie technik zarządzania zespołami podwładnych, poprzez techniki wywodzące się z teorii wywierania wpływu.

Korzyści dla uczestników:

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

Metodyka kierowania zespołem pracowników i zarządzanie przez cele

Adresaci:

Członkowie Zarządów, Menadżerowie, Kierownicy działów, Liderzy Zespołów, oraz wszyscy na drodze do objęcia tych stanowisk.

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i opanowanie technik wprowadzenia zarządzania zespołami podwładnych, poprzez współtworzenie, zlecanie i nadzór nad realizacją celów.

Korzyści dla uczestników:

Forma zajęć:

Prezentacja, warsztaty, ćwiczenia.

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

Personal branding – budowanie marki osobistej

Adresaci:

Cel szkolenia:

Poznanie zasad budowania wizerunku zgodnego z własną marką, budowania wizerunku osoby kompetentnej i profesjonalisty w swojej branży. Nabycie umiejętności komunikacji własnej marki w organizacji. Zwiększanie poczucia pewności siebie i umiejętności dyplomatycznej asertywności. Poznanie elementarnych zasadach dress-codu i savoir-vire.

Korzyści dla uczestników:

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

Rozmowa rozwojowa z pracownikiem

Adresaci:

Cel szkolenia:

Przygotowanie do przeprowadzania efektywnych rozmów rozwojowych ze swoimi podwładnymi. Poznanie zasad i technik rozmowy, która daje możliwość wspinania się pracownika na wyższy poziom zaangażowania w pracę.

Korzyści dla uczestników:

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

Rozwiązywanie konfliktów

Adresaci:

Członkowie Zarządów, Menadżerowie, Kierownicy działów, Liderzy Zespołów, oraz wszyscy na drodze do objęcia tych stanowisk.

Cel szkolenia:

Jak dzięki temu szkoleniu poszerzysz swoje kwalifikacje i wiedzę. Będziesz potrafił dostrzec kim jesteś jako menedżer i czego oczekuje od ciebie organizacja jako od człowieka. Poznasz swoje indywidualne preferencje, styl zarządzania i mechanizmy które tobą kierują w zmianie. Nauczysz się stosowania kilku metod kontroli nad sobą oraz obserwacji podwładnych. Dowiesz się, czy jesteś osobą wywołującą konflikty i jak w nich reagujesz.

Korzyści dla uczestników:

Forma zajęć:

Prezentacja, warsztaty, ćwiczenia.

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

Rozwój menadżera wyższego szczebla

Adresaci:

Członkowie Zarządów, Menadżerowie, Kierownicy działów, Liderzy Zespołów, Brygadziści oraz wszyscy już kierujący ludźmi lub na drodze do objęcia tych stanowisk.

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy o sobie jako liderze i opanowanie technik wprowadzenia zarządzania zespołami podwładnych, poprzez współtworzenie, zlecanie i nadzór nad realizacją celów.

Korzyści dla pracodawcy:

Usprawnienie procesów kierowania i zarządzania, dzięki obsadzeniu na stanowiskach kierowniczych, ludzi posiadających wiedzę o źródle efektywności podejmowanych decyzji i umiejętności kierowania ludźmi, która zapewnia wykorzystanie w pełni ich zasobów dla dobra organizacji i tworzenia przewagi konkurencyjnej.

Korzyści dla uczestników:

Forma zajęć:

Prezentacja, warsztaty, ćwiczenia.

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

Savoir – vivre i etykieta – świadome budowanie wizerunku profesjonalisty

Adresaci:

Cel szkolenia:

Nabycie wiedzy na temat kultury osobistej, manierach obowiązujących w świecie biznesu i nie tylko. Sposobach niwelowania faux pas. Poznanie i przećwiczenie zasad biznesowej elegancji i biznesowej etykiety.

Korzyści dla uczestników:

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

Wizerunek w biznesie

Adresaci:

Cel szkolenia:

Poznanie zasad budowania wizerunku zgodnego z własną marką, budowania wizerunku osoby kompetentnej i profesjonalisty w swojej branży. Zwiększanie poczucia pewności siebie i umiejętności dyplomatycznej asertywności. Poznanie elementarnych zasadach dress-codu i savoir-vire.

Korzyści dla uczestników:

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

Zarządzanie przez cele

Adresaci:

Członkowie Zarządów, Menadżerowie, Kierownicy działów, Liderzy Zespołów, oraz wszyscy na drodze do objęcia tych stanowisk.

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i opanowanie technik wprowadzenia zarządzania zespołami podwładnych, poprzez współtworzenie, zlecanie i nadzór nad realizacją celów.

Cele szczegółowe szkolenia:

Uzyskanie wszystkich umiejętności niezbędnych do samodzielnego wprowadzenia i stosowania zarządzania przez cele w organizacji.

Korzyści dla pracodawcy:

Budowa Systemu Motywacyjnego. Uzyskanie możliwości zarządzania pracownikami, ich zadaniami, premiami i płacami w oparciu o relatywizowane, mierzalne osiągnięcia w czasie.

Korzyści dla uczestników:

Wiedza o tym jak mierzyć poziom realizacji zadań podwładnych i jak kierować nimi poprzez ustalanie celów i obserwację poziomu realizacji ich zadań.

Forma zajęć:

Prezentacja, warsztaty, gry.

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

Zarządzanie talentami Gallupa

Opis szkolenia i cel:

Większość pracowników ma problem z określeniem swoich mocnych stron i talentów. Celem szkolenia jest pokazanie managerom dlaczego warto rozwijać się po linii talentów, a nie słabych stron i jak wdrożyć tą koncepcję w życie. Objęcie talentów strategiczną opieką ma szereg zalet zarówno dla samych pracowników, jak i dla firmy. Wykwalifikowani i zaangażowani pracownicy to szansa na sukces finansowy przedsiębiorstwa oraz na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej nad innymi podmiotami rynkowymi.

Korzyści dla uczestników:

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz

Zarządzanie zmianami i rozwiązywanie konfliktów

Adresaci:

Członkowie Zarządów, Menadżerowie, Kierownicy działów, Liderzy Zespołów, oraz wszyscy na drodze do objęcia tych stanowisk.

Cel szkolenia:

Jak dzięki temu szkoleniu poszerzysz swoje kwalifikacje i wiedzę. Będziesz potrafił dostrzec kim jesteś jako menedżer i czego oczekuje od ciebie organizacja jako od człowieka. Poznasz swoje indywidualne preferencje, styl zarządzania i mechanizmy które tobą kierują w zmianie. Nauczysz się stosowania kilku metod kontroli nad sobą oraz obserwacji podwładnych. Przekonasz się, czy warto opanować techniki zarządzania unikając rządzenia. Poznasz metodykę Zarządzania przez Cele. Będziesz wiedział jak wprowadzić Zarządzanie przez Cele w swojej organizacji. Dowiesz się, czy jesteś osobą wywołującą konflikty i jak w nich reagujesz.

Korzyści dla uczestników:

Forma zajęć:

Prezentacja, warsztaty, ćwiczenia

Szczegółowy program szkolenia Aktualne terminy Zapisz się
PDF zobacz